BIOGRAMY

portret.jpg

fot. Adam Gut

Ryszard Grzyb

"Kiedy jesteś rozmalowany, rozumienie tego co robisz wynika z intuicji, z wyczucia tego co jest najlepsze dla danego obrazu. (...) Każdy artysta posiada taką intuicję, taki dar, że wie w którą stronę pójść (...) Miro powiedział, że w sztuce trzeba być coraz bardziej odważnym.Trzeba też mieć odwagę by być coraz lepszym, nie poprzestawać na tym co już masz, do czego doszedłeś. Podejmowanie wyzwań jest niezwykle ważne inaczej wpadasz w manierę".

Marcin Osiowski

 

"Nieważny jest powód malowania obrazu, ważna jest prawda, droga do prawdy, jej poszukiwanie.

Wszystko, czyli nic, może być pretekstem do namalowania obrazu. Wiek dwudziesty dał nam prawo do nieakceptowania ustalonych hierarchii, dał więc prawo do ustanawiania własnych kryteriów wartości.

To prawo do wolności jest wykorzystywane do poszukiwania prawdy, jaką sztuka ma wyrażać".

Urodził się w 1956 w Sosnowcu.

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego (1876 – 1979) oraz na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1979 – 1981). Dyplom uzyskał w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego. Po studiach (do 1983) pracował jako asystent w Pracowni Malarstwa i Rysunku na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego w warszawskiej ASP.

W latach 1982– 1992 był członkiem Gruppy, brał udział w jej wystawach i akcjach. Był też współzałożycielem i wydawcą pisma Gruppy – „Oj dobrze już”. Od połowy lat osiemdziesiątych odbył kilka podróży artystycznych: w maju i czerwcu 1986 razem z Ryszardem Woźniakiem przebywał na stypendium w Berlinie Zachodnim, w latach 1990–1991 w Kolonii na zaproszenie Rafała Jablonki, w 1995 ponownie w Niemczech na stypendium w Lamspringe, a w 1996 w Saignon na zaproszenie Kamili Regent i Pierre’a Jaccauda.

Równolegle do malarstwa uprawia twórczość poetycką, zadebiutował jeszcze w okresie studiów we Wrocławiu. Swoje teksty publikował w „Nowym Wyrazie” (1980, 1981), „Miesięczniku Literackim” (1981), w piśmie „Oj dobrze już˝”, w publikacji Sztuka Najnowsza. "Zdania Napowietrzne" zostały wydane przez Świat Literacki (2005).

W 2004 rozpoczął multimedialny projekt Zdania napowietrzne, w ramach którego kolekcjonuje krótkie sentencje poetyckie, „absurdalne haiku” jak mówi i umieszcza je w kontekście zupełnie obcym poetyckim eksperymentom.

Laureat Nagrody im. Jana Cybisa za 2010.

Urodził się w 1957 w Warszawie. 

W 1976 rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, które z przerwami kontynuował do 1986 roku. Pod koniec lat 70. wyjechał do Londynu, gdzie pracował w biurze projektowym. Ogłoszenie stanu wojennego zastało go w Antwerpii, gdzie studiował na Wydziale Malarstwa tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych (1982 – 1984).

 

Od 1982 prezentował swoje prace na indywidualnych wystawach w Belgii i Luksemburgu. Od 1986 rozpoczął współpracę z galerią Astel w Kopenhadze; podjął wówczas eksperymenty interdyscyplinarne, współpracował z kompozytorką Olgą Magieres oraz awangardową grupą Skræp.

Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Od kliku lat współpracuje z reżyserem i kompozytorem Antonim Gustowskim, a od 2018 z Julią Słonecką, razem z nimi powołał do życia otwartą grupę artystyczną #grupawolno.

W opinii krytyków jego wczesne prace były ucieczką od dogmatów akademickości w ironię i użycie materiałów śmieciowych, zaś w opinii galerii wystawiających jego prace, malarstwo to analizuje stereotypy i umowność postaw społecznych. Prace Osiowskiego od lat 80. komentują działania systemów władzy oraz mechanizmy kontroli i propagandy.

Równolegle ze sztuką krytyczną tworzy abstrakcyjne kompozycje analizujące aspekty czysto formalne, takie jak kolor i kompozycja. Od pierwszego wyjazdu do Londynu w 1977 zapisuje swoje uwagi na temat sztuki. W tych tekstach zwarte są przemyślenia na temat studiów Wittgensteina (sam tłumaczył na polski „Remarks on Colour”), Adorno oraz Susan Sontag (m.in. „Against Interpretation”). 

WSPÓLNE WYSTAWY

04. 2004

"Pierwszy dzień wiosny"

Galeria Miejsca Arsenał, Poznań

11. 2003

"Druga rasa: malarstwo"

Galeria Promocyjna, Warszawa

09. 2003 

"Wata dmuchana z miodu w uszach"

Galeria Program, Warszawa

07. 2003

Ryszard Grzyb & Marcin Osiowski: malarstwo

Piętra sztuki. Galeria Program, Warszawa

03. 2003

"OBA. Piękna dezynwoltura my oba to trzecia osoba"

Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, Warszawa